Μάχη 1.000 ίππων: BMW X5 M50i Vs Ford Explorer PHEV

Ευρύχωρο από την φύση του είναι το γερμανικό SUV, ωστόσο δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τον αντίπαλό του στην έκδοση M50i που προσφέρεται αποκλειστικά πενταθέσια.

Ευρύχωρο από την φύση του είναι το γερμανικό SUV, ωστόσο δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τον αντίπαλό του στην έκδοση M50i που προσφέρεται αποκλειστικά πενταθέσια.