Δοκιμή: Kona mHEV με 120 PS | Ακόμα πιο γρήγορο στις μετρήσεις μας