Μειώνεται παγκοσμίως η ζήτηση για βενζίνη-ντίζελ

Μειώνεται παγκοσμίως η ζήτηση για βενζίνη-ντίζελ