Δοκιμή: Ηλεκτρική Ford Mustang Mach-E | 4κίνητη με 350 PS

Δοκιμή: Ηλεκτρική Ford Mustang Mach-E | 4κίνητη με 350 PS
Κοστίζει  από 57.587 στην δικίνητη έκδοση με τη βασική μπαταρία και φτάνει έως τα 68.712 ευρώ στην 4κίνητη έκδοση που δοκιμάζουμε.

Κοστίζει από 57.587 στην δικίνητη έκδοση με τη βασική μπαταρία και φτάνει έως τα 68.712 ευρώ στην 4κίνητη έκδοση που δοκιμάζουμε.

Δοκιμή: Ηλεκτρική Ford Mustang Mach-E | 4κίνητη με 350 PS