Κάθε Mercedes θα έχει ηλεκτρική έκδοση από το 2025

Κάθε Mercedes θα έχει ηλεκτρική έκδοση από το 2025