Διάττων αστέρας ο νεαρότερος νικητής του ράλλυ Ακρόπολις;

Διάττων αστέρας ο νεαρότερος νικητής του ράλλυ Ακρόπολις;
Διάττων αστέρας ο νεαρότερος νικητής του ράλλυ Ακρόπολις;