Βάφεις την Porsche στο χρώμα που θες... με 22 χιλιάρικα!

Βάφεις την Porsche στο χρώμα που θες... με 22 χιλιάρικα!