Επισκευή μπαταρίας ηλεκτρικού & Plug-in

Η επαφή με ρεύματα υψηλής τάσης απαιτεί ιδιαίτερη εκπαίδευση, προσοχή και προφανώς τα κατάλληλα εργαλεία!

Η επαφή με ρεύματα υψηλής τάσης απαιτεί ιδιαίτερη εκπαίδευση, προσοχή και προφανώς τα κατάλληλα εργαλεία!