Δ. Αθηναίων: Τέλος στο παράνομο παρκάρισμα με έξυπνους αισθητήρες

Δ. Αθηναίων: Τέλος στο παράνομο παρκάρισμα με έξυπνους αισθητήρες
Δ. Αθηναίων: Τέλος στο παράνομο παρκάρισμα με έξυπνους αισθητήρες