Βάζω αλυσίδες ή χιονοκουβέρτες;

Βάζω αλυσίδες ή χιονοκουβέρτες;