Τα πιο άνετα B-SUV στο Test Ανάρτησης του AutoΤρίτη Test Center

Τα πιο άνετα B-SUV στο Test Ανάρτησης του AutoΤρίτη Test Center
Τα μοντέλα της δοκιμασίας καλούνται να περάσουν πάνω από 4 διαδοχικά σαμαράκια, πιέζοντας εναλλάξ την ανάρτηση από κάθε πλευρά, φροντίζοντας να μη βρεθούν ποτέ δύο τροχοί πάνω σε σαμαράκι. Στο τέλος έ

Τα μοντέλα της δοκιμασίας καλούνται να περάσουν πάνω από 4 διαδοχικά σαμαράκια, πιέζοντας εναλλάξ την ανάρτηση από κάθε πλευρά, φροντίζοντας να μη βρεθούν ποτέ δύο τροχοί πάνω σε σαμαράκι. Στο τέλος έχουμε τοποθετήσει ακόμα δύο στην ίδια ευθεία, ώστε να περάσουν συγχρόνως οι δύο τροχοί από πάνω τους.

Τα πιο άνετα B-SUV στο Test Ανάρτησης του AutoΤρίτη Test Center