Με συχνό φρένο «καις» παραπάνω από ό,τι με σταθερό γκάζι!

Με συχνό φρένο «καις» παραπάνω από ό,τι με σταθερό γκάζι!