Δοκιμή αποφυγής κινδύνου στο νέο Peugeot 308: Νέο ρεκόρ στα οικογενειακά!

Οι μεταφορές του βάρους είναι ομαλές, με αποτέλεσμα να μην διαταράσσεται η τροχιά του οχήματος, αλλά και η θετική αίσθηση των πίσω επιβατών σε όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας.

Οι μεταφορές του βάρους είναι ομαλές, με αποτέλεσμα να μην διαταράσσεται η τροχιά του οχήματος, αλλά και η θετική αίσθηση των πίσω επιβατών σε όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας.

Δοκιμή αποφυγής κινδύνου στο νέο Peugeot 308: Νέο ρεκόρ στα οικογενειακά!