Όφελος έως και 2.000 ευρώ για αγορά Opel

Όφελος έως και 2.000 ευρώ για αγορά Opel