Αλλάζει ο τρόπος χρήσης των πινακίδων ΔΟΚ!

Αλλάζει ο τρόπος χρήσης των πινακίδων ΔΟΚ!