Δοκιμή: Ford Mustang Mach-E

Δοκιμή: Ford Mustang Mach-E
Η ηλεκτρική Mustang Mach-E μπορεί να είναι ένα εντυπωσιακό κουπέ crossover, ωστόσο σχεδιαστικά η σύνδεση με τη θρυλική Mustang είναι εμφανέστατη.

Η ηλεκτρική Mustang Mach-E μπορεί να είναι ένα εντυπωσιακό κουπέ crossover, ωστόσο σχεδιαστικά η σύνδεση με τη θρυλική Mustang είναι εμφανέστατη.

Δοκιμή: Ford Mustang Mach-E