Αγορά αυτοκινήτου: +2,8% o Ιούλιος, πάνω από 10.800 οι πωλήσεις

Αγορά αυτοκινήτου: +2,8% o Ιούλιος, πάνω από 10.800 οι πωλήσεις
Αγορά αυτοκινήτου: +2,8% o Ιούλιος, πάνω από 10.800 οι πωλήσεις
Αγορά αυτοκινήτου: +2,8% o Ιούλιος, πάνω από 10.800 οι πωλήσεις