Η VW σκέφτεται αλλαγές στα ονόματα των ID ηλεκτρικών

Η VW σκέφτεται αλλαγές στα ονόματα των ID ηλεκτρικών