Φλεγόμενο Tesla χρειάστηκε 45.425 λίτρα νερού για να σβήσει!

Φλεγόμενο Tesla χρειάστηκε 45.425 λίτρα νερού για να σβήσει!
Φλεγόμενο Tesla χρειάστηκε 45.425 λίτρα νερού για να σβήσει!
Φλεγόμενο Tesla χρειάστηκε 45.425 λίτρα νερού για να σβήσει!