Με τόσα «διπλοκάμπινα», κρίμα δεν είναι να μην μπορούν να πάρουν όλοι;

Με τόσα «διπλοκάμπινα», κρίμα δεν είναι να μην μπορούν να πάρουν όλοι;