Υπηρεσίες επαγγελματικού οχήματος

Πρωτοπόρες εταιρείες στον τομέα των υπηρεσιών, που διακρίνονται και στους δείκτες ικανοποίησης μεταξύ των επαγγελματιών πελατών τους. Ανταποκρίνονται στις νέο-αναδυόμενες ανάγκες εταιρειών και επαγγελματιών οδηγών. Δημιουργούν νέες, καινοτόμες, digital & ανέπαφες υπηρεσίες εξυπηρέτησης, για ταχύτερη & ασφαλέστερη εξυπηρέτησή.