Έρχεται η 6η Athens International Tourism Expo

3720 Επισκέψεις στο άρθρο

Στους κλάδους MICE & BUSINESS TRAVEL στοχεύει δυναμικά η 6η Athens International Tourism Expo που διοργανώνεται 6-8 Δεκεμβρίου στο Metropolitan Expo στην Αθήνα.

Η τουριστική έκθεση της Αθήνας Athens International Tourism Expo εξακολουθεί να στηρίζει την ελληνική βιομηχανία MICE και το 2019 η προσπάθεια της διοργάνωσης αναβαθμίζεται με μια σειρά από ενέργειες που έχουν στόχο να βοηθήσουν περαιτέρω τις Ελληνικές εταιρίες P.C.O.s να προσελκύσουν περισσότερα Εvents
στην χώρα μας.Στα πλαίσια αυτά, η έκθεση δίνει πλέον μεγαλύτερο βάρος στον τομέα του MICE και ξεκίνησε συνεργασία με την γνωστή εταιρεία του εξωτερικού Evintra για την προσέλκυση περισσότερων διοργανωτών συνεδρίων από το εξωτερικό για να συμμετάσχουν στα Β2Β meetings της έκθεσης. Στη AIT Expo 2019 θα συμμετάσχουν περίπου 50 P.C.O.s, εταιρείες και Αssociations που θα πραγματοποιήσουν Β2Β meetings με τους Εκθέτες έτσι ώστε να αξιολογήσουν τις δυνατότητες συνεργασίας με Έλληνες προμηθευτές του κλάδου του MICE.Σημαντική Ημερίδα για τους κλάδους MICE & P.C.O.s
Επιπλέον, στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής, η έκθεση διοργανώνει μία σημαντική ημερίδα για την βιομηχανία του MICE με μια σειρά εξαιρετικών Oμιλητών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Εκθεσιακή συμμετοχή με πολλαπλασιαστική αξία
Η συμμετοχή των εταιριών σαν Εκθέτες, εκτός από τη δυνατότητα που προσφέρει για την πραγματοποίηση Β2Β meetings με τους Hosted Buyers, προσφέρει επίσης μια μοναδική ευκαιρία συνάντησης με δυνητικούς πελάτες από την Ελληνική αγορά αφού η διοργάνωση της Έκθεσης θα στοχεύσει, μέσω ειδικού προγράμματος προβολής, στη συμμετοχή επισκεπτών από εταιρίες που διοργανώνουν Συνέδρια και Events όπως : Φαρμακευτικές , Ιατρικές και Ασφαλιστικές εταιρίες, καθώς και εταιρίες Τηλεπικοινωνιών, Τροφίμων κ.λ.π.

Οργάνωση Leaderexpo-Leadertech, τηλ. 210-6141164, e-mail [email protected]www.aite.gr