Χρησιμα - Φορολογικα - Τέλη κυκλοφορίας

Φορολογικά - Τέλη κυκλοφορίας

Η πληρωμή των Τελών Κυκλοφορίας γίνεται:
  1. στα γκισέ των τραπεζών που έχουν οριστεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ειδικά για να εξυπηρετήσουν το μεγάλο όγκο του κοινού
  2. ηλεκτρονικά μέσω e-banking και
  3. σε καταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.).
Εκείνοι που θέλουν να εξοφλήσουν τα Τέλη Κυκλοφορίας ηλεκτρονικά θα χρειαστούν την «Ταυτότητα Οφειλής» που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο, ενώ υπάρχει δυνατότητα πληρωμής σε 12 δόσεις για τους κατόχους πιστωτικών καρτών. Αν κάποιος πληρώσει εκπρόθεσμα, τότε επιβάλλεται από τη Δ.Ο.Υ. πρόστιμο ίσο με τα τέλη που αντιστοιχούν στο αυτοκίνητο. Στην περίπτωση δε, που τα τέλη δεν πληρωθούν, ο νόμος προβλέπει την αφαίρεση των πινακίδων, καθώς και «τσουχτερά» πρόστιμα, ανάλογα με τις συνθήκες.
Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο τρόπο υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες και τα οχήματα κατηγοριοποιούνται ως εξής:
  • Πρώτη κυκλοφορία στην Ελλάδα από 1/1/2021 και έπειτα
  • Πρώτη κυκλοφορία στην Ελλάδα από 1/11/2010 έως και 31/12/2020
  • Πρώτη κυκλοφορία στην Ελλάδα από το 2006 έως και 31/10/2010
  • Πρώτη κυκλοφορία στην Ελλάδα από το 2001 έως και το 2005
  • Πρώτη κυκλοφορία στην Ελλάδα έως και το 2000

Πρώτη κυκλοφορία στην Ελλάδα από 1/1/2021 και έπειτα

Εκπομπές ρύπων CO2 (γρ./χλμ.) Τέλη (€/γρ. CO2) Συνολικό κόστος (€)
0-122
0
0
123-139
0,64
78,7 - 89
140-166
0,7
98 - 116,2
167-208
0,85
142 - 176,8
209-224
1,87
390,8 - 419
225-240
2,2
495 - 528
241-260
2,5
602,5 - 650
261-280
2,7
704,7 - 756
Aνω των 281
2,85
800,8 και πάνω

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από 1/11/2010 έως και 31/12/2020

Εκπομπές ρύπων CO2 (γρ./χλμ.) Τέλη (€/γρ. CO2) Συνολικό κόστος (€)
0-90
0
0
91-100
0,9
81,9-90
101-120
0,98
99-117,6
121-140
1,2
145,2-168
141-160
1,85
260,85-296
161-180
2,45
394,45-441
181-200
2,78
503,18-556
201-250
3,05
613,05-762,5
251 και άνω
3,72
933,72 και πάνω

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από 2006 έως 31/10/2010

Κυβισμός (κ.εκ.) Τέλη κυκλοφορίας (€)
έως 300
22
301-785
55
786-1.071
120
1.072-1.357
135
1.358-1.548
255
1.549-1.738
280
1.739-1.928
320
1.929-2.357
690
2.358-3.000
920
3.001-4.000
1.150
4.001 και άνω
1.380

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα 2001 - 2005

Κυβισμός (κ.εκ.) Τέλη κυκλοφορίας (€)
Έως 300
22
301-785
55
786-1.071
120
1.072-1.357
135
1.358-1.548
240
1.549-1.738
265
1.739-1.928
300
1.929-2.357
630
2.358-3.000
840
3.001-4.000
1.050
4.001 και άνω
1.260

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα έως το 2000

Κυβισμός (κ.εκ.) Τέλη κυκλοφορίας (€)
Έως 300
22
301-785
55
786-1.071
120
1.072-1.357
135
1.358-1.548
225
1.549-1.738
250
1.739-1.928
280
1.929-2.357
615
2.358-3.000
820
3.001-4.000
1.025
4.001 και άνω
1.230