Ανασύσταση πλατείας στο Δήμο Αλιάρτου

1918 Επισκέψεις στο άρθρο

Στο πλαίσιο των ανασυστάσεων σε διάφορους χώρους του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων ολοκληρώθηκε και η παρέμβαση της πλατείας στην Τοπική Κοινότητα Μαυρομματίου.

 
Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος η παρέμβαση σε πρώτη φάση αφορούσε τον καθαρισμό της μαρμάρινης επιφάνειας της πλατείας και του ηρώου.
«Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, καθώς αποκαλύφθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό η αρχική μορφή του μαρμάρου». Τα έργα αναμένονται να συνεχίσουν για όσες πλατείες έχουν ανάγκη.Έτσι, ξεδιπλώνεται συνεχώς μια νέα όμορφη Ελλάδα.