• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Χρησιμα - ΚΟΚ - Παραβάσεις/Πρόστιμα/Βαθμοί ποινής

Παραβάσεις/Πρόστιμα/Βαθμοί ποινής

Παράβαση Πρόστιμο Βαθμοί ποινής
Υπέρβαση ορίου ταχύτητας έως 20 χλμ/ώρα
40€
-
Υπέρβαση ορίου ταχύτητας από 20 - 30 χλμ/ώρα
100€
5
Υπέρβαση ορίου ταχύτητας από 30 χλμ/ώρα και άνω.
350€
Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες
-
Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
700 ¤
Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες/ στοιχείων οχήματος για 20 μέρες
9
Αντικανονικό προσπέρασμα
700€
Αφαίρεση άδειας οδήγησης & στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος για 20 μέρες
7
Παραβίαση STOP - παραχώρησης προτεραιότητας
700 ¤
Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 20 μέρες
9
Αυτοσχέδιοι αγώνες
700 ¤ Αφαίρεση άδειας για 30 μέρες
9
Επικίνδυνοι ελιγμοί
700¤
Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 μέρες & στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος για 10 μέρες
9
Παράνομη στάση - στάθμευση
40 με 150¤
Ανάλογα με την περίπτωση. Αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και στοιχείων οχήματος για 10 ημέρες
Μέχρι 9
Μη χρήση ζώνης ασφαλείας
Έως 350 ¤. Αφαίρεση άδειας 10 ημέρες
5
Αντικανονική συμπεριφoρά οδηγών προς τους χρήστες της Οδού
200¤
3
Υποχρέωση οδηγών για διευκόλυνση ΜΜΜ
100¤
Αφαίρεση άδειας και στοιχείων κυκλοφορίας 10 ημέρες
Αντικανονική χρήση κινητού τηλεφώνου
100 ¤. Αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες
3
Κυκλοφορία οχήματος που δεν έχει υποστεί εμπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο
400€
-

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ