Χρησιμα - ΚΟΚ - Παραβάσεις/Πρόστιμα/Βαθμοί ποινής

Παραβάσεις/Πρόστιμα/Βαθμοί ποινής

Παράβαση Πρόστιμο Βαθμοί ποινής
Υπέρβαση ορίου ταχύτητας έως 20 χλμ/ώρα
40 ευρώ
-
Υπέρβαση ορίου ταχύτητας από 20 - 30 χλμ/ώρα
100 ευρώ
5
Υπέρβαση ορίου ταχύτητας από 30 χλμ/ώρα και άνω.
350 ευρώ
Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες
-
Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
700 ευρώ
Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες/ στοιχείων οχήματος για 20 μέρες
9
Παραβίαση STOP - παραχώρησης προτεραιότητας
700 ευρώ
Αφαίρεση άδειας οδήγησης & στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος για 20 μέρες
9
Αντικανονικό προσπέρασμα
700 ευρώ
Αφαίρεση άδειας οδήγησης & στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος για 20 μέρες
7
Παραβίαση απαγορευτικού
200 ευρώ
Αφαίρεση άδειας οδήγησης& πινακίδων κυκλοφορίας οχήματος για 20 ημέρες
9
Ασκοπη χρήση της ΛΕΑ (Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης)
Αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας & πινακίδων για 60 ημέρες
-
Παραβίαση λεωφορειολωρίδας
200 ευρώ
5
Παράνομη στάση - στάθμευση
40 με 150 ευρώ
Ανάλογα με την περίπτωση. Αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και στοιχείων οχήματος για 10 ημέρες
Μέχρι 9
Αυτοσχέδιοι αγώνες
700 ευρώ
Αφαίρεση άδειας για 30 μέρες
9
Επικίνδυνοι ελιγμοί
700 ευρώ
Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 μέρες & στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος για 10 μέρες
9
Μη χρήση ζώνης ασφαλείας
Έως 350 ευρώ
Αφαίρεση άδειας 10 ημέρες
5
Μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης ανήλικων κάτω των 12 ετών
Έως 350 ευρώ
Αφαίρεση άδειας 10 ημέρες
5
Εκπρόθεσμος τεχνικός έλεγχος (ΚΤΕΟ)
400 ευρώ
 
Αντικανονική χρήση κινητού τηλεφώνου
100 ευρώ
Αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες
3
Μη συμμόρφωση με υποδείξεις τροχονόμου
150 ευρώ
Αφαίρεση άδειας οδήγησης & στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος για 20 μέρες
-
Υποχρέωση οδηγών για διευκόλυνση ΜΜΜ
100 ευρώ
Αφαίρεση άδειας και στοιχείων κυκλοφορίας 10 ημέρες
 
Αντικανονική συμπεριφoρά οδηγών προς τους χρήστες της Οδού
200 ευρώ
3