Καλό είναι να προσέξουμε μερικά σημαντικά θέματα, τα οποία μπορούν να φανούν χρήσιμα, πριν την επιλογή της ασφαλιστικής μας εταιρείας.

Τι πρέπει να προσέχουμε στην ασφάλιση του αυτοκινήτου

Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/8/2014

Η ορθή επιλογή ασφαλιστικού πακέτου για το όχημά μας είναι μια σημαντική υπόθεση, καθώς μας παρέχει αφενός την απαραίτητη σιγουριά, ενώ ταυτόχρονα μας επιτρέπει να έχουμε περισσότερες παροχές με λιγότερα χρήματα.

 

Σε αυτή την περίοδο, όπου η επιλογή αξιόπιστης και ταυτόχρονα οικονομικής ασφάλισης αυτοκινήτου είναι σημαντική, εμείς θα πρέπει να προσέξουμε -με μια σωστή έρευνα αγοράς- τι ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα υπογράψουμε και πολύ περισσότερο τι υπηρεσίες θα εξασφαλίσουμε.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρουμε 10+2 σημεία, τα οποία μπορούν να φανούν χρήσιμα, πριν την επιλογή της ασφαλιστικής μας εταιρείας.

Αναλυτικότερα, πρέπει να προσέξουμε τα εξής:

• Το οικονομικότερο ασφαλιστήριο δεν είναι απαραίτητα και η πιο ενδεδειγμένη λύση. Πολλές φορές, μια φθηνή επιλογή μπορεί να «κρύβει» μια αναξιόπιστη εταιρεία, η οποία θα μας δημιουργήσει προβλήματα.

• Η νομική υπηρεσία είναι μια προαιρετική κάλυψη που μπορεί να φανεί χρήσιμη σε πολλές περιπτώσεις εμπλοκής μας σε τροχαίο ατύχημα.

• Τα ολοκληρωμένα πακέτα, τα οποία περιλαμβάνουν και πρόσθετες καλύψεις, συνήθως είναι πιο συμφέροντα οικονομικά, από το να προσθέσουμε ορισμένες προαιρετικές καλύψεις στο συμβόλαιο μας, καθώς στο σύνολο των χρεώσεων παρέχεται έκπτωση.

• Οποιοδήποτε πρόβλημα ή ερώτηση για την ασφαλιστική μας εταιρεία μπορεί να επιλυθεί από το υπουργείο Εργασίας ή τον Συνήγορο του Πολίτη.

• Οι αυξήσεις τιμών στα ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι ελεύθερες, αλλά υπάρχει έντονος ανταγωνισμός, γεγονός που μας προσφέρει μεγάλη γκάμα επιλογών.

• Θα πρέπει να προσέχουμε την τιμολόγηση και χρέωση των προαιρετικών καλύψεων, καθώς υπάρχει έντονος ανταγωνισμός στις προσφερόμενες παροχές.

• Οι αυξήσεις στα συμβόλαια μπορούν να περιλαμβάνουν και αναδρομικές ανατιμήσεις, κάτι που θα πρέπει να διερευνήσουμε με τον ασφαλιστικό μας φορέα.

• Οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να αυξήσουν τις τιμές τους, πέραν της μιας φοράς στη διάρκεια ενός χρόνου.

• Το μέγεθος της ασφαλιστικής δεν είναι το μοναδικό κριτήριο για τη φερεγγυότητά της εταιρείας.

• Nα θυμόμαστε ότι ένας μεθυσμένος οδηγός, θεωρείται ανασφάλιστος από τις εταιρείες.

• Αν αγοράσουμε μεταχειρισμένο όχημα θα πρέπει να αλλάξουμε και ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

• Τέλος, οι υπηρεσίες και οι παροχές της ασφαλιστικής θα πρέπει να είναι από τα πιο σημαντικά κριτήρια μας κατά την επιλογή της εταιρείας.

 

Τελευταία νέα