Ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν το ύψος των ασφαλίστρων ενός αυτοκινήτου;

Πώς κοστολογούνται τα ασφάλιστρα των Ι.Χ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/12/2014

Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ορισμένα standards, με τα οποία αξιολογούν και τιμολογούν τα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου που πρόκειται να ασφαλιστεί. Ποια είναι όμως αυτά;

 

Διαβάστε παρακάτω ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν το ύψος των ασφαλίστρων ενός αυτοκινήτου και δείτε μέσα από τις πιο συχνές ερωτήσεις πώς οι εταιρείες αξιολογούν το όχημά σας.

Πώς διαμορφώνονται τα ασφάλιστρα;
Σε γενικές γραμμές, η τιμολόγηση των ασφαλίστρων γίνεται ελεύθερα από την κάθε ασφαλιστική εταιρεία με βάση τα κριτήρια που έχει θέσει. Από εκεί και πέρα, οι βασικοί παράγοντες καθορισμού του ύψους των ασφαλίστρων, συνοψίζονται στους εξής: 

• Η ηλικία του οδηγού
• Η χρήση του οχήματος (Ε.Ι.Χ., Φορτηγό κ.λ.π.)
• Τα χαρακτηριστικά του οχήματος (κυβικά, ιπποδύναμη, αξία οχήματος, έτος κατασκευής κ.λ.π.)
• Το ιστορικό ζημιών
• Ο τρόπος πληρωμής των ασφαλίστρων
• Η γεωγραφική περιφέρεια στην οποία το όχημα συνήθως κυκλοφορεί.

Παίζει ρόλο πόσοι και ποιοι οδηγούν το αυτοκίνητο;
Το κόστος του ασφαλιστηρίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ηλικία του οδηγού και τα χρόνια κατοχής του διπλώματος. Για αυτό το λόγο, άτομα κάτω των 23 ετών ή άτομα που έχουν στην κατοχή τους δίπλωμα οδήγησης για λιγότερο από 1 έτος καλούνται να πληρώσουν αυξημένα ασφάλιστρα έως και 30% (ανάλογα με την περίπτωση). Από εκεί και πέρα, αν ο οδηγός ή οι οδηγοί του οχήματος δεν ανήκουν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες, τότε δεν υπάρχει ουσιαστική επιβάρυνση των ασφαλίστρων. Ωστόσο, υπάρχουν εταιρείες που αυξάνουν το κόστος ασφάλισης αν δηλωθούν παραπάνω από 2 οδηγοί. 

Μπορώ να έχω κάποια έκπτωση από την ασφαλιστική εταιρεία;
Ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες εφαρμόζουν έξτρα εκπτώσεις για συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, όπως δημόσιοι & δημοτικοί υπάλληλοι, αστυνομικοί, στρατιωτικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες, εκπαιδευτικοί, ιερείς κ.λ.π. Τα ποσά που μπορεί να ωφεληθείτε διαφέρουν ανάλογα με την πολιτική της κάθε εταιρείας. Επίσης, έξτρα εκπτώσεις μπορεί να λάβει κάποιος στην περίπτωση που έχει παραπάνω από ένα αυτοκίνητο ασφαλισμένο στην ίδια εταιρεία. 

Θα πληρώσω παραπάνω ανάλογα με την περιοχή που διαμένω;
Η περιοχή διαμονής μας, δηλαδή ο Νομός που κινείται το αυτοκίνητό μας, παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του κόστους των ασφαλίστρων. Για παράδειγμα, από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε προκύπτουν αρκετές διακυμάνσεις στις τιμές μεταξύ των εταιρειών, αν το προς ασφάλιση όχημα (με τον ίδιο οδηγό) ασφαλιστεί στην Αθήνα ή σε κάποια πόλη της επαρχίας. Σε γενικές γραμμές, την «ακριβότερη» ασφάλιση πληρώνουν οι κάτοικοι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και των υπόλοιπων αστικών κέντρων, σε σύγκριση με κάποιον που διαμένει σε ένα νησί ή σε ένα ορεινό χωριό.

Το ύψος των ασφαλίστρων εξαρτάται από την ηλικία και την αξία του οχήματος;
Η ηλικία και η αξία του οχήματος επηρεάζει το κόστος ασφάλισης, σε περιπτώσεις που επιλέξουμε ασφάλεια για κλοπή και πυρκαγιά ή μικτή. Επίσης, υπάρχουν ορισμένες εταιρείες που εφαρμόζουν ειδικές εκπτώσεις για καινούργια αυτοκίνητα, καθώς θεωρείται ότι ένα σύγχρονο αυτοκίνητο είναι πιο δύσκολο να εμπλακεί σε ατύχημα σε σύγκριση με ένα παλαιό όχημα που μπορεί να είναι και κακώς συντηρημένο. 

Τι είναι το Bonus-Malus και πώς με επηρεάζει;
Το Bonus-Malus είναι ένα σύστημα που τηρούν οι ασφαλιστικές εταιρείες για να επιβραβεύουν τους οδηγούς που δεν εμπλέκονται σε ατυχήματα, δίνοντας τους εκπτώσεις στα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων και αντίστοιχα να επιβαρύνουν τους οδηγούς που κάνουν συχνές ζημίες. Το χαμηλότερο Bonus-Malus που υπάρχει είναι το 1 (που σημαίνει ότι δεν έχεις κάνει κάποια ζημιά). Επίσης, κάποιες εταιρείες θεωρούν σαν υψηλότερη κλίμακα το 2 ή το 3. Αντίστοιχα, ένας νέος οδηγός που ασφαλίζεται για πρώτη φορά ξεκινά με Bonus-Malus 10. Σε περίπτωση ζημιάς, ο οδηγός που ευθύνεται για το ατύχημα, θα δει το Bonus-Malus του να αυξάνεται, συνήθως κατά 2 κατηγορίες, και θα πληρώσει αυξημένο ασφάλιστρο στην επόμενη ανανέωση του συμβολαίου του. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι, αν έχετε στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας την κάλυψη «προστασία Bonus-Malus», τότε προστατεύεται η έκπτωση που έχετε λόγω μη ζημιάς ακόμη και αν προκαλέσετε ατύχημα (μέχρι έναν αριθμό ζημιών ανάλογα την ασφαλιστική εταιρεία, συνήθως 2 ατυχήματα το έτος). Τέλος, οι περισσότερες εταιρείες δεν αυξάνουν το Bonus-Malus για υλικές ζημιές μέχρι 500 ευρώ στις περισσότερες περιπτώσεις. 

Τι θα πρέπει να προσέχω στο ύψος των ασφαλίστρων;
Στις περιπτώσεις που διαθέτουμε ασφάλεια κλοπής, μικτή ή ακόμη και πυρός, το ύψος του ασφαλίστρου εξαρτάται από την εμπορική αξία του αυτοκινήτου. Όπως είναι φυσικό, για κάθε χρόνο που συμπληρώνεται το ύψος του ασφαλίστρου, θα πρέπει να ακολουθεί καθοδική πορεία. Ωστόσο, μερικές φορές αυτό δεν συμβαίνει και ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου το ανακαλύπτει μόνο αν διεκδικήσει κάποια χρηματική αποζημίωση. Επομένως, θα πρέπει να ελέγχουμε σαν καταναλωτές, σε ετήσια βάση, το αντίτιμο της κάθε κάλυψης και φυσικά την απαξίωση του αυτοκινήτου.

 

Τελευταία νέα