Χρησιμα τηλεφωνα

Επικουρικό Κεφάλαιο: Τηλ.: 210 –3327400

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή: Τηλ.: 210 -3842930

Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.) της ΤτΕ: Τηλ.: 210- 3201111

Συνήγορος του Καταναλωτή: Τηλ.: 210- 6460612