Ακόμα και με προσωρινές πινακίδες θα πρέπει το όχημα -του οποίου έχουν κατατεθεί οι νόμιμες πινακίδες- να διαθέτει κανονική ασφάλεια για να κυκλοφορήσει 1-2 ημέρες τον μήνα.

Απαιτείται κανονική ασφάλεια για προσωρινές πινακίδες

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/1/2014

Με διευκρινιστική εγκύκλιο προς τις εφορίες, το υπουργείο Οικονομικών τονίζει ότι όποιος επιθυμεί να κινήσει το όχημά του με προσωρινές πινακίδες «Μ», οφείλει να διαθέτει κανονική ασφάλεια.

 

Καθώς η
κατάθεση πινακίδων στις ΔΟΥ για το 2013 εκτιμώνται στις 70.000 περιπτώσεις και έρχονται να προστεθούν στον αριθμό των 700.000 ακινητοποιημένων οχημάτων, το υπουργείο Οικονομικών έστειλε διευκρινιστική εγκύκλιο στις εφορίες, για τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να έχει ο κάτοχος του ακινητοποιημένου Ι.Χ., προκειμένου να εκδώσει προσωρινές πινακίδες με την ένδειξη «Μ».

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι οι προσωρινές πινακίδες «Μ» -από χαρτόνι- μπορούν να χορηγηθούν από τις εφορίες με διάρκεια 1-2 ημερών τον μήνα, ώστε ο κάτοχος του ακινητοποιημένου Ι.Χ. να το πάει στο συνεργείο, το ΚΤΕΟ, ή για ειδικές επισκευές, ενώ θα πρέπει να καταβάλει 1,9 ευρώ για κάθε ημέρα κυκλοφορίας ως «τέλη».

Επιπροσθέτως, η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι «δεν θα αίρεται η ακινησία οχήματος εάν ο κάτοχος, που αιτείται την άρση, δεν προσκομίσει προηγουμένως το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στην αρμόδια για την ακινησία Δ.Ο.Υ. Δεν θα χορηγείται, στο εξής προσωρινή άδεια κυκλοφορίας «Μ», στους κατόχους αυτοκινήτων οχημάτων, εφόσον προηγουμένως δεν προσκομίζεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ασφαλιστήριο συμβόλαιο από το οποίο να προκύπτει ότι το εν λόγω όχημα είναι ασφαλισμένο κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό θα κυκλοφορήσει».

Επισημαίνεται τέλος ότι -προς το παρόν- οι ασφαλιστικές εταιρείες συνηθίζουν να ασφαλίζουν κάποιο όχημα με ελάχιστη διάρκεια ασφάλισης τον
ένα μήνα.

 

Τελευταία νέα