" />

Μέσω της σελίδας του Επικουρικού Ταμείου, οι ασφαλισμένοι ελέγχουν την ισχύ της ασφάλειάς τους.

Έλεγχος ισχύος της ασφάλειας του αυτοκινήτου

Ημερομηνία δημοσίευσης: 4/5/2015

Πλέον οι ασφαλισμένοι, έχουν την δυνατότητα μέσω της σελίδας του Επικουρικού Ταμείου να ελέγχουν την ισχύ ή όχι του ασφαλιστήριου συμβολαίου.

 
Οι ασφαλισμένοι έχουν πλέον την δυνατότητα να περιηγηθούν στην ειδική ιστοσελίδα του Επικουρικού Κεφαλαίου και βάζοντας την πινακίδα του οχήματος και το ΑΦΜ τους, να ελέγξουν αν τα στοιχεία του οχήματός τους βρίσκονται στην βάση δεδομένων.

Βασική επιδίωξη της εφαρμογής είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος των ανασφάλιστων οχημάτων και εκείνων που είναι ασφαλισμένα με πλαστά συμβόλαια, καθώς μέσω του ελέγχου θα μπορούν οι καταναλωτές να ελέγξουν και να πιστοποιήσουν αν η ασφάλιση του οχήματός τους είναι σε ισχύ και εν συνεχεία να κινήσουν τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διερεύνηση πιθανών προβλημάτων.

‘Ετσι, θα αποκαλύπτονται γρηγορότερα περιπτώσεις απάτης και θα προστατεύονται τόσο οι πολίτες όσο και οι ασφαλιστικές εταιρείες.
Τα στοιχεία στα οποία αποκτούν πρόσβαση οι ασφαλισμένοι προέρχονται από την ίδια βάση δεδομένων στην οποία αναζητά κατά τους ελέγχους της η τροχαία πληροφορίες για την ασφάλιση των αυτοκινήτων.

Ωστόσο επισημαίνεται ότι μεταξύ των στόχων της εφαρμογής είναι και η εξάλειψη τυχόν λανθασμένων εγγραφών στο αρχείο, που σύμφωνα με πληροφορίες, είναι περιορισμένες.

Την ασφάλιση μπορεί να ελέγξει ο ασφαλισμένος στον ακόλουθο σύνδεσμο.