Μεικτή ασφάλιση Αυτοκινήτου- Αξίζει;

Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/3/2016

Πολλές φορές ακούμε τον όρο "μεικτή ασφάλιση" για το αυτοκίνητό μας. Τι ακριβώς σημαίνει όμως; Ποιος ο ρόλος της; Και ποιος ο ρόλος της απαλλαγής;

 
Με τον όρο "μεικτή ασφάλιση" ή πιο... επιστημονικά "ασφάλιση ιδίων ζημιών", ουσιαστικά καλυπτόμαστε από ζημιές που προκαλούνται στο αυτοκίνητό μας με δική μας υπαιτιότητα. Αυτό σημαίνει πως η ασφαλιστική μας εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις υλικές ζημίες του δικού μας οχήματος από ατύχημα ακόμα και στην περίπτωση που είμαστε εμείς οι ίδιοι υπεύθυνοι για το τροχαίο ατύχημα. 

Τι σημαίνει "Απαλλαγή";
Η απαλλαγή, είναι η συμμετοχή του ασφαλισμένου στην αποκατάσταση της ζημιάς, ακολουθεί πάντα την κάλυψη της μεικτής και το ποσό αυτής μπορεί να μειώσει δραστικά το κόστος της ασφάλισης. Όσο πιο μεγάλη είναι η συμμετοχή του ασφαλισμένου, τόσο μικρότερο θα είναι το ασφάλιστρο.

Διαδικασία ασφάλισης
Η κάλυψη της μεικτής ασφάλειας παρέχεται μόνο εφόσον γίνει πρώτα έλεγχος στο όχημα από πραγματογνώμονα της ασφαλιστικής. 

Φυσικά είναι στο χέρι της ασφαλιστικής εταιρείας να αρνηθεί μεικτή ασφάλιση λόγω πολύ κακής κατάστασης του αυτοκινήτου ή να ορίσει μεγαλύτερη απαλλαγή.

Υπάρχουν εξαιρέσεις;
Φυσικά υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, κάποιες περιπτώσεις στις οποίες δεν καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα, ακόμη και αν έχουμε επιλέξει μεικτή ασφάλιση. Οι περιπτώσεις που δεν καλύπτονται είναι οι εξής:

1. Τρομοκρατικές ενέργειες
2.  Πρόθεση ασφαλισμένου
3. Μεταφερόμενο φορτίο (σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από την άδεια κυκλοφορίας)
4. Οδήγηση από νέο σε ηλικία που δεν έχει δηλωθεί στην ασφαλιστική
5. Οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών
6.  Κίνηση χωρίς οδηγό

 

Τελευταία νέα