Η ΕΑΕΕ στην έρευνά της για την παραγωγή νέων ασφαλιστηρίων συμβολαίων στη χώρα μας, αναφέρει ότι το διάστημα Ιανουάριος – Νοέμβριος 2014 παρουσιάζονται αυξομειωτικές τάσεις ανάλογα με τον Κλάδο Ασφάλισης.

Μείωση νέων ασφαλιστηρίων Ι.Χ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/1/2015

Στην έκθεση της ΕΑΕΕ, σημειώνεται ότι κατά 14,1% μειώθηκε η παραγωγή νέων ασφαλιστηρίων συμβολαίων Ι.Χ. για το 11μηνο του 2014, σε σχέση με πέρυσι.

 

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) στην έρευνά της για την παραγωγή νέων ασφαλιστηρίων συμβολαίων στη χώρα μας, αναφέρει ότι, ενσωματώνοντας και τον Νοέμβριο του 2014, το διάστημα Ιανουάριος – Νοέμβριος 2014 παρουσιάζονται αυξομειωτικές τάσεις ανάλογα με τον Κλάδο Ασφάλισης. 

Ειδικότερα, παρόλο που υπήρξε αυξητική τάση στα νέα συμβόλαια Ασφαλίσεων Ζωής κατά 12,3%, ο Κλάδος Ζημιών -όπου εντάσσονται και τα οχήματα- σημείωσε πτώση κατά 10% περίπου σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και πιο συγκεκριμένα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια Αστικής Ευθύνης για τα οχήματα είχαν πτώση κατά 14,1%.

Να σημειωθεί τέλος ότι στην έρευνα της ΕΑΕΕ συνολικά ανταποκρίθηκαν 59 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη οι οποίες συγκέντρωναν το 91,9% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 97,8% των ασφαλίσεων Ζωής το 2013. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 21 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 49 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

 

Τελευταία νέα