Ο νέος νόμος προβλέπει και τη θεσμική αναγνώριση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ασφαλιστή, ασφαλισμένου.

Νέος νόμος για την ασφάλιση οχημάτων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 6/5/2014

Σε ισχύ τίθεται το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο ασφάλισης Ι.Χ., με τις βασικές του αλλαγές να εντοπίζονται στην κατάργηση της αυτόματης ανανέωσης των συμβολαίων & του αυτοκόλλητου σήματος ασφάλισης.

 

Όπως σας είχαμε ενημερώσει προ ημερών, είχε κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για την υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου, το οποίο ψηφίστηκε την Παρασκευή 2/5 και ορίζει πλέον το νέο πλαίσιο ασφάλισης Ι.Χ. και συναλλαγής των κατόχων οχημάτων με τις ασφαλιστικές εταιρείες. 

Ειδικότερα, η υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου πλέον περιλαμβάνει –μεταξύ άλλων- την κατάργηση του αυτοκόλλητου σήματος ασφάλισης, αφού ο κάθε ιδιοκτήτης οχήματος θα πρέπει να προπληρώνει την ασφάλεια του Ι.Χ. του στην τράπεζα, ενώ η απόδειξη πληρωμής –η οποία θα πρέπει να φυλάσσεται- θα επέχει θέση ασφαλιστηρίου σήματος. 

Επιπλέον, καταργείται η αυτόματη ανανέωση του συμβολαίου, αφού για να ισχύσει ο κάτοχος του Ι.Χ. θα πρέπει να έχει προπληρώσει στην τράπεζα το αντίστοιχο ποσό του ασφαλιστηρίου. Το ίδιο ισχύει και για τα νέα συμβόλαια, τα οποία για να τεθούν σε ισχύ θα πρέπει να έχουν προκαταβληθεί από τον ιδιοκτήτη του Ι.Χ. τα ασφάλιστρα. 

Επίσης, ο νέος νόμος προβλέπει και τη θεσμική αναγνώριση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ασφαλιστή, ασφαλισμένου & δικαιούχου αποζημίωσης σε όλες τις διαδικασίες (π.χ. σύναψη ασφάλισης, διακανονισμό ζημιών κ.λπ.). 

Σε σχετικές δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), κ. Α. Σαρρηγεωργίου τόνισε ότι «Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προστατεύει και διασφαλίζει τον ασφαλισμένο αλλά και τον τρίτο ζημιωθέντα σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ενώ παράλληλα οι νέες ρυθμίσεις προστατεύουν και θωρακίζουν τη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων». Παράλληλα, ο Πρόεδρος Επιτροπής Αυτοκινήτων της ΕΑΕΕ, κ. Δ. Ζορμπάς ανέφερε ότι «Με τις νέες διατάξεις ανοίγει μία νέα εποχή στην υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου. Δυσλειτουργίες του παρελθόντος που έβλαπταν τους συνεπείς ασφαλισμένους, τους ζημιωθέντες αλλά και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις όπως π.χ. η αυτόματη ανάληψη κινδύνου από την ασφαλιστική επιχείρηση χωρίς την προηγούμενη είσπραξη του ασφαλίστρου, αντιμετωπίζονται πλέον από ένα αποτελεσματικό και σαφές σύστημα έναρξης/ λήξης/ ακύρωσης της υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτου που θα ωφελήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Επιπλέον με την αναγνώριση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας περιορίζεται η γραφειοκρατία και διευκολύνονται οι διαδικασίες σε όλα τα στάδια της συνδιαλλαγής ασφαλιστή – ασφαλισμένου. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα είναι έτοιμες για τη μετάβαση στο νέο καθεστώς και ενημερώνουν τους ασφαλισμένους τους για τις αλλαγές».

 

Τελευταία νέα