" />

Η προστασία μερικής ή ολικής κλοπής του οχήματός μας είναι μια προαιρετική κάλυψη, που θα πρέπει να γνωρίζουμε τι σημαίνει, για να τη συμπεριλάβουμε στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό μας.

Συμβουλές για την ολική/μερική κλοπή οχήματος

Ημερομηνία δημοσίευσης: 4/11/2013

Στις προαιρετικές καλύψεις ανήκει και η προστασία μερικής ή ολικής κλοπής του οχήματός μας, όμως για να τη συμπεριλάβουμε στο συμβόλαιό μας, καλό είναι να γνωρίζουμε τι μας παρέχει και πώς να αποφύγουμε… τις κακοτοπιές.

 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις αποζημίωσής μας, με την κάλυψη ολικής-μερικής κλοπής του οχήματός μας, ενέχουν διαφοροποιήσεις από εταιρεία σε εταιρεία και γι αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεχτικοί στο τι υπογράφουμε. Έτσι λοιπόν υπάρχουν ορισμένα tips, που αν γνωρίζουμε, μπορούμε να ωφεληθούμε σημαντικά από την εν λόγω υπηρεσία.

Αναλυτικότερα:

• Η ασφάλιση ολικής κλοπής καλύπτει την πραγματική αξία του ασφαλισμένου αυτοκινήτου την ημέρα της κλοπής του, εάν το καλυπτόμενο ποσό, που έχει συμφωνηθεί δεν είναι πιο μικρό από την πραγματική αξία του οχήματός μας.

• Εφόσον επιθυμούμε κάλυψη μερικής κλοπής, πρέπει να έχουμε συμφωνήσει επακριβώς για τα μέρη-αξεσουάρ που θέλουμε να καλύψει η ασφαλιστική. Σημειωτέον ότι η υπηρεσία καλύπτει κατά κανόνα τα τμήματα του οχήματος τα οποία είναι «προσδεδεμένα και απαραίτητα στη κίνηση και ομαλή λειτουργία του αυτοκινήτου» (π.χ. μέρη από τον κινητήρα, ηχοσύστημα ή ζαντολάστιχα).

• Η υποχρέωση της ασφαλιστικής για καταβολή αποζημίωσης ισχύει με την προϋπόθεση ότι η κλοπή δηλώθηκε αμέσως στην Αστυνομική Αρχή και πραγματοποιείται μετά την παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε σχετική μήνυση και εφόσον προσκομισθεί βεβαίωση ότι η μήνυση εκκρεμεί ακόμα και δεν προκύπτει από πουθενά ότι το αυτοκίνητο έχει βρεθεί μέσα στην προθεσμία αυτή.

• Τέλος, η ασφαλιστική ευθύνεται για την καταβολή αποζημίωσης, έστω και αν το αυτοκίνητο βρεθεί μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, εκτός εάν ο ασφαλισμένος επιλέξει να παρακρατήσει το αυτοκίνητό του, επιστρέφοντας στην εταιρεία το ποσό της αποζημίωσης του.

 

Τελευταία νέα