Ο νέος σχεδιασμός των προϊόντων της Allianz περιλαμβάνει σημαντικά χαμηλότερα ασφάλιστρα, σε ανταγωνιστικές τιμές.

Σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης σκαφών από την Allianz

Διαβάστηκε από 1012 αναγνώστες - Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/7/2016

Η Allianz Ελλάδος αναβαθμίζει τα προγράμματα ασφάλισης σκαφών, για τους νέους και υφιστάμενους πελάτες που ανανεώνουν το πρόγραμμά τους, εκσυγχρονίζοντας τις υπηρεσίες και εμπλουτίζοντας με καλύψεις τα προϊόντα της.

 
Ο νέος σχεδιασμός των προϊόντων της Allianz περιλαμβάνει σημαντικά χαμηλότερα ασφάλιστρα, προσαρμοσμένα στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, που ανταποκρίνονται καλύτερα στις δυνατότητες των καταναλωτών.

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν τη βασική και υποχρεωτική κάλυψη Αστικής Ευθύνης προς τρίτους για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές, που θα προκληθούν από τη μετακίνηση και κυκλοφορία του σκάφους στη θάλασσα καθώς επίσης και τη θαλάσσια ρύπανση μετά από ατύχημα. Ωστόσο, για πλήρη προστασία του σκάφους, η Allianz προσφέρει και παροχές που αφορούν στην κάλυψη Ιδίων Ζημιών. Όσον αφορά στις εξατομικευμένες ανάγκες που προκύπτουν από τη διαφορετική χρήση του κάθε σκάφους, τα προγράμματα της Allianz, συμπληρώνουν οι προαιρετικές καλύψεις από τις οποίες μπορεί να επιλέξει ο ασφαλισμένος: Νομική Προστασία, Μηχανικές Βλάβες, Κάλυψη Προσωπικών Αντικειμένων κ.α.

Τα προγράμματα πλαισιώνει ο πρωτοποριακός Οδηγός Ασφάλισης στον οποίο ο ασφαλισμένος θα βρει όλους τους όρους του συμβολαίου του, διατυπωμένους με εύκολο και κατανοητό τρόπο, καθώς και όλες τις χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές για την ασφάλιση του σκάφους του.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πελάτες μπορούν να έχουν στο e-mail τους την ηλεκτρονική τιμολόγηση του προγράμματος που επιθυμούν, μέσω της εφαρμογής Allianz on the Go για tablet και κινητά, που διαθέτουν οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα ασφάλισης της Allianz, πατήστε εδώ.