Συγκεντρώσαμε τις πιο συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για να γνωρίζετε ακριβώς τι ισχύει με την ασφάλιση του αυτοκινήτου και τις εταιρείες.

Συχνές ερωτήσεις για την ασφάλιση Ι.Χ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/3/2015

Συγκεντρώσαμε τις πιο συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για να γνωρίζετε ακριβώς τι ισχύει με την ασφάλιση του αυτοκινήτου και τις ασφαλιστικές εταιρείες.

 

Πότε ξεκινά να ισχύει η ασφάλιση;
Η ασφαλιστική σας κάλυψη αρχίζει μόνο με την εξόφληση των ασφαλίστρων στην ασφαλιστική σας εταιρία. Επομένως, πριν από την καταβολή των ασφαλίστρων, δεν έχετε ασφαλιστική κάλυψη και δεν μπορείτε να παραλάβετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.

Μέχρι πότε πρέπει να πληρώσω τα ασφάλιστρα για να ανανεωθεί το συμβόλαιό μου;
Για να ανανεωθεί η ασφάλισή σας θα πρέπει να καταβάλετε τα ασφάλιστρα πριν αρχίσει η νέα ασφαλιστική περίοδος του συμβολαίου σας. Σε διαφορετική περίπτωση, το συμβόλαιό σας λήγει και δεν ανανεώνεται.
Για το λόγο αυτό, χρειάζεται να πληρώσετε τα ασφάλιστρα της νέας περιόδου τουλάχιστον 5 μέρες πριν από την ημερομηνία οφειλής που αναγράφεται στην ειδοποίηση πληρωμής ασφαλίστρων. Ο χρόνος αυτός είναι απαραίτητος για την είσπραξη των ασφαλίστρων από την Εταιρία μας και την αποστολή της ανανέωσης του συμβολαίου σας.

Εφόσον καταργείται το ειδικό σήμα ασφάλισης και η βεβαίωση ασφάλισης, πώς αποδεικνύω ότι είμαι ασφαλισμένος;
Σε περίπτωση ελέγχου από Αστυνομική Αρχή, αρκεί να δείξετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας, το οποίο χρειάζεται να έχετε πάντα στο όχημά σας.
Αν έχετε πληρώσει τα ασφάλιστρά σας και έχει ανανεωθεί το συμβόλαιό σας, αλλά δεν το έχετε παραλάβει ακόμα, μπορείτε για 5 μέρες να δείχνετε την απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων σας μαζί με την ειδοποίηση πληρωμής.

Τι κάνουμε σε περίπτωση ατυχήματος;
Σε περίπτωση ατυχήματος, μπορείτε να καλέσετε το τηλέφωνο της Φροντίδας Ατυχήματος που θα βρείτε στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η οποία μπορεί να σας βοηθήσει στις παρακάτω ενέργειες:
• Να ενημερώσει την τροχαία
• Να βγάλει φωτογραφίες στο τόπο του ατυχήματος
• Να σας βοηθήσει να συμπληρώσετε την δήλωση ατυχήματος ή τον φιλικό διακανονισμό
• Να καταγράψει τα στοιχεία των εμπλεκόμενων οδηγών και μαρτύρων, τις συνθήκες που συνέβη το ατύχημα και την σήμανση των οδών.

Τι είναι ο Φιλικός Διακανονισμός;
Ο Φιλικός Διακανονισμός είναι μια υπηρεσία που τέθηκε σε εφαρμογή την 1 Ιουνίου 2000 και εξυπηρετεί τους ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε ατύχημα και δεν είναι υπαίτιοι, στο να αποζημιωθούν ταχύτερα από την δικιά τους ασφαλιστική εταιρεία.
Μπαίνει σε εφαρμογή εφόσον συμμετέχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες των εμπλεκομένων και εφόσον τα εμπλεκόμενα μέρη είναι δύο και οι υλικές ζημιές του αναίτιου οχήματος δεν ξεπερνούν τις 6500 ευρώ καθώς και οι σωματικές βλάβες των αναίτιων δεν ξεπερνούν τις 5000 ευρώ ανά άτομο και τις 15000 ευρώ συνολικά.
Η διαδικασία είναι απλή και ολοκληρώνεται συμπληρώνοντας οι εμπλεκόμενοι το ειδικό έντυπο του φιλικού διακανονισμού υπογράφοντας το και αναγνωρίζοντας ο υπαίτιος την ευθύνη του. Κατόπιν τα δύο μέρη προωθούν το έντυπο στις ασφαλιστικές τους εταιρείες και ξεκινάει η διαδικασία της αποζημίωσης του παθόντα.
Ακόμα και εάν δεν συμπληρωθεί το ειδικό έντυπο, ισχύει η διαδικασία του φιλικού διακανονισμού απλά υποβάλλοντας ο υπαίτιος θετική δήλωση ατυχήματος στην ασφαλιστική του εταιρεία μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες και ο αναίτιος οδηγός αρνητική δήλωση εντάσσοντας την ζημιά στο ΣΑΠ (Σύστημα Αμεσης Πληρωμής).

Ο Φιλικός Διακανονισμός είναι και μέτρο για την αξιοπιστία των ασφαλιστικών εταιρειών καθώς για να συμμετάσχουν στο ΣΑΠ θα πρέπει να πληρούν κάποια κριτήρια κυρίως οικονομικά και να διαθέτουν ένα ελάχιστο αποθεματικό και ελάχιστο κεφάλαιο φερεγγυότητας.

Πότε χρησιμοποιείται η κάλυψη «οδική βοήθεια από ατύχημα» και ποια η διαφορά της με την κάλυψη «οδική βοήθεια;»
Η οδική βοήθεια από ατύχημα είναι κάλυψη η οποία παρέχεται σχεδόν από όλες τις ασφαλιστικές (μέσα από τα πακέτα τους) και χρησιμοποιείται μόνο όταν το όχημα υποστεί ζημιά μόνο από ατύχημα και σε καμία άλλη περίπτωση.
Η πλήρης οδική βοήθεια είναι επιπλέον κάλυψη σχεδόν σε όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο, είτε λόγο ατυχήματος είτε λόγο μηχανικής βλάβης.
Το κόστος προσθήκης της κάλυψης της πλήρους οδικής βοήθειας κυμαίνεται από δέκα έως είκοσι ευρώ το εξάμηνο το οποίο σε σύγκριση με το κόστος μεταφοράς του οχήματος από τον τόπο της βλάβης μέχρι το συνεργείο είναι πολύ χαμηλό.

Η ασφαλιστική μας εταιρεία έκλεισε. Τι πρέπει να κάνουμε;
Σε περίπτωση που ανακλήθηκε η άδεια της ασφαλιστικής εταιρείας που ήσασταν ασφαλισμένος, το επικουρικό ταμείο για την διάρκεια ενός μήνα σας αποζημιώνει μόνο σε περίπτωση τροχαίου. Εν τω μεταξύ θα πρέπει να φροντίσετε για την καινούργια ασφάλιση του οχήματός σας σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία.

Πώς μπορούμε να αποζημιωθούμε από τροχαίο με ανασφάλιστο όχημα;

Στην περίπτωση που υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος είναι οδηγός ανασφάλιστου οχήματος και έχετε την επιπλέον κάλυψη «Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα» δικαιούστε να αποζημιωθείτε από την ασφαλιστική σας εταιρία, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της κάλυψης αυτής. Σε διαφορετική περίπτωση δικαιούστε να ζητήσετε την πλήρη αποκατάσταση της ζημιάς από το Επικουρικό Κεφάλαιο, το οποίο έχει συσταθεί, μεταξύ άλλων, και για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού. Το επικουρικό κεφάλαιο έχει το δικαίωμα αφού αποζημιωθείτε να στραφεί ενάντια του ιδιοκτήτη, κατόχου και οδηγού του ανασφάλιστου οχήματος και να αναζητήσει ότι κατέβαλε στον ζημιωθέντα.

Τι πρέπει να ξέρετε για ταξίδι με Ι.Χ. στο εξωτερικό.
Όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες παρέχουν για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τις περισσότερες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (με λιγοστές εξαιρέσεις), δωρεάν πράσινη κάρτα, η οποία σας καλύπτει μόνο για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Πρόσθετες καλύψεις όπως πυρός, κλοπής μπορείτε να προσθέσετε με επιπλέον χρέωση και εφόσον η ασφαλιστική εταιρία το δέχεται.
Η πράσινη κάρτα δεν είναι υποχρεωτική όταν ταξιδεύετε στην ΕΕ, αλλά χρησιμεύει ως διεθνώς αναγνωρισμένη απόδειξη ασφάλισης και διευκολύνει την απαίτηση αποζημίωσης σε περίπτωση ατυχήματος.
Αυτό που πρέπει να κάνετε λοιπόν σε περίπτωση ταξιδιού στο εξωτερικό είναι να επικοινωνήσετε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο και να ζητήσετε την έκδοση πράσινης κάρτας, ενημερώνοντας από ποιες χώρες θα περάσετε και ποιοι θα είναι οι οδηγοί.

Τι είναι η μεικτή ασφάλιση;

Με τον όρο μικτή ασφάλεια (ή ασφάλιση ιδίων ζημιών όπως αναφέρεται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια), η ασφαλιστική μας εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις υλικές ζημίες του δικού μας οχήματος από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή κατακρήμνιση, ακόμα και στην περίπτωση που είμαστε υπεύθυνοι για το τροχαίο ατύχημα.
Επειδή καλύπτει ακόμα και δικά μας λάθη στην οδήγηση είναι η πληρέστερη κάλυψη που μπορεί να έχουμε. Το μόνο που έχουμε να προσέξουμε είναι το ποσό της απαλλαγής στην συγκεκριμένη κάλυψη.
Προσοχή! H απαλλαγή στην μικτή ασφάλεια αυτοκίνητου είναι το χρηματικό ποσό που δεν υποχρεούται να καταβάλει η ασφαλιστική εταιρία ως αποζημίωση και που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε κάθε περίπτωση ζημίας. Παραδείγματος χάριν εάν η απαλλαγή στο συμβόλαιό μας είναι 400 ευρώ και προξενήσουμε μόνοι μας ζημιά στο όχημά μας της τάξης των 1000 ευρώ, η ασφαλιστική μας εταιρία θα καταβάλει σε εμάς σαν αποζημίωση το ποσό των 600 ευρώ. Αν όμως το κόστος επισκευής για μια ζημιά είναι μικρότερο ή ίσο με τα 400 ευρώ τότε θα πρέπει να πληρώσουμε το σύνολο της επισκευής από την τσέπη μας.
Το ύψος της απαλλαγής επηρεάζει σημαντικά το ύψος των ασφαλίστρων. Επομένως, όσο μεγαλύτερη είναι η απαλλαγή που θα συμφωνήσουμε με την ασφαλιστική εταιρία, τόσο χαμηλότερα θα είναι τα ασφάλιστρα που θα πληρώσουμε, αυξάνοντας όμως την συμμετοχή μας στην αποκατάσταση των ζημιών. Μπορούμε βέβαια να ζητήσουμε μικτή ασφάλεια χωρίς καμία απαλλαγή σε όποια ασφαλιστική.

Τι σημαίνει βασική κάλυψη Αστικής Ευθύνης;
Η ασφάλιση των χερσαίων οχημάτων είναι υποχρεωτική. Η κάλυψη Αστική Ευθύνη καλύπτει τις ζημιές που μπορεί να προκύψουν από πράξεις ή παραλείψεις μας που μπορεί να προκαλέσουμε με το όχημα μας σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές σε τρίτους.

Τι είναι η ολική και μερική κλοπή;
Σε περίπτωση ολικής κλοπής και αφού το όχημα έχει δηλωθεί στις αρμόδιες αρχές και δεν έχει βρεθεί εντός 90 ημερών, η ασφαλιστική εταιρία σας αποζημιώνει βάσει της τρέχουσας αντικειμενικής αξίας. Η κάλυψη μερικής κλοπής καλύπτει τμήματα του οχήματος τα οποία είναι προσδεδεμένα και απαραίτητα στη κίνηση και ομαλή λειτουργία του αυτοκινήτου.

Τι είναι η Νομική Προστασία;

Οι περισσότεροι κάτοχοι οχημάτων κυκλοφορίας, λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών διαλέγουν τα πιο οικονομικά και βασικά πακέτα ασφάλισης, μη επιθυμώντας να προσθέσουν κάποιες προαιρετικές καλύψεις με ελάχιστο κόστος αλλά με μέγιστη χρησιμότητα.
Μία από τις προαιρετικές καλύψεις με μεγάλη χρησιμότητα είναι και η κάλυψη της Νομικής Προστασίας η οποία προτείνεται ανεπιφύλακτα για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου, καθώς είναι μία επιπλέον «ασπίδα» για τους ασφαλισμένους.
Με την συγκεκριμένη κάλυψη, ο ασφαλισμένος της Νομικής Προστασίας αναθέτει στην ασφαλιστική να διεκδικήσει τις νόμιμες αξιώσεις αποζημίωσης του είτε εξωδίκως, είτε δικαστικώς σε περιπτώσεις που υπάρχει διαφωνία ως προς την υπαιτιότητα των οδηγών σε τροχαίο ατύχημα, είτε σε περίπτωση που ο υπαίτιος οδηγός είναι ανασφάλιστος, αναλαμβάνοντας η ασφαλιστική όλα τα σχετικά έξοδα.
Είναι σημαντικό το ότι ενώ με ένα συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης αποζημιώνεται ένας τρίτος εξαιτίας της συμπεριφοράς του ασφαλισμένου, η Νομική προστασία καλύπτεται τον ίδιο τον ασφαλισμένο.
Επιπλέον, με την κάλυψη της Νομικής Προστασίας, η ασφαλιστική εταιρία αναλαμβάνει και τα έξοδα για την ποινική υπεράσπιση του ασφαλισμένου της.
Το κόστος της συγκεκριμένης κάλυψης είναι πολύ μικρό και οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες καλύπτουν συνήθως τα εξής έξοδα:
• Τις αμοιβές του δικηγόρου της επιλογής σας ή της εταιρείας
• Τα δικαστικά έξοδα
• Τις αποζημιώσεις των μαρτύρων
• Τις αμοιβές δικαστικών πραγματογνωμόνων
• Τα έξοδα δικαστικών επιμελητών
• Τις αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων

 

Τελευταία νέα