Τα ψιλά γράμματα των αποζημιώσεων από ασφαλιστικές εταιρείες, σε περίπτωση ατυχήματος.

Τα... μυστικά της αποζημίωσης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 2/1/2015

Μπορεί η ασφαλιστική εταιρεία να μου ζητήσει πίσω τα χρήματα που κατέβαλε ως αποζημίωση σε περίπτωση τροχαίου;


Με βάση τα όσα προβλέπονται, η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να μας ζητήσει το ποσό της αποζημίωσης που έδωσε σε τρίτο πρόσωπο, από ζημιά που προκαλέσαμε, για:

Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό ο οποίος δεν έχει την προβλεπόμενη άδεια οδήγησης για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί.
Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό ο οποίος κατά το χρόνο του ατυχήματος είχε καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες.
Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό ο οποίος χρησιμοποιεί το όχημά του για διαφορετική χρήση από αυτή που προβλέπεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και στην άδεια κυκλοφορίας του.
• Προσοχή, σε αυτές τις περιπτώσεις, η ασφαλιστική εταιρεία μας καταβάλλει κανονικά το ποσό που έχει οριστεί στο άτομο ή στα άτομα που την δικαιούνται και σε δεύτερο χρόνο, μπορεί να κινηθεί νομικά ώστε να τα διεκδικήσει από εμάς. Αντίστροφα, αν μας προκαλέσει ζημιές ένα πρόσωπο που ήταν για παράδειγμα υπό την επήρεια αλκοόλ, η ασφαλιστική του εταιρεία οφείλει να μας αποζημιώσει στο ακέραιο (εφόσον δεν ευθυνόμαστε).

Τι μπορώ να κάνω αν με τρακάρει ανασφάλιστο όχημα, προκειμένου να αποζημιωθώ;

Για αυτές τις περιπτώσεις, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποζημιωθεί με δύο τρόπους:

• Από το Επικουρικό Κεφάλαιο, το οποίο μετέπειτα μπορεί να στραφεί εναντίον του ανασφάλιστου οδηγού και να διεκδικήσει τα χρήματα που κατέβαλε.

• Από την ασφαλιστική του εταιρεία, εφόσον διαθέτει την προαιρετική κάλυψη «Υλικών Ζημιών από ανασφάλιστο αυτοκίνητο».

 

Τελευταία νέα