Βελτίωση εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών

2216 Επισκέψεις στο άρθρο

Είναι γεγονός, πλέον πως διεξάγονται εργασίες για τη βελτίωση της κυκλοφορίας στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανίων.

 
Συγκεκριμένα, οι διεργασίες έχουν αρχίσει από τα τέλη του 2016 και θα ολοκληρωθούν το φθινόπωρο. Να σημειώσουμε, ότι η παραπάνω προσπάθεια είναι μείζονος σημασίας, καθώς είναι ένα οδικό δίκτυο, που έχει μεγάλη κυκλοφορία κατά τους θερινούς μήνες, αφού οδηγεί στην Χαλκιδική.