Ο «Ποταμός» των γυμνιστών

    63709 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/4/2021

    Στη βόρεια πλευρά της ατέλειωτης αυτής παραλίας μπορείτε να βρείτε τον «Ποταμό». Πρόκειται για την παραλία γυμνιστών της περιοχής που συγκεντρώνει κάθε χρόνο εκατοντάδες επισκέπτες.