Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, ένα όχημα το οποίο τίθεται σε ακινησία, αφού έχουν κατατεθεί οι πινακίδες του στην αρμόδια ΔΟΥ, δεν χρειάζεται να φέρει ασφάλιση.

Ακινησία οχήματος & ασφάλιση

Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/12/2014

Απαιτείται η διατήρηση ασφαλιστηρίου συμβολαίου του αυτοκινήτου, όταν ακινητοποιούμε το όχημά μας, παραδίδοντας τις πινακίδες στην εφορία;

 

Σύμφωνα με το υπουργείο
Οικονομικών, ένα όχημα το οποίο τίθεται σε ακινησία, αφού έχουν κατατεθεί οι πινακίδες του στην αρμόδια ΔΟΥ, δεν χρειάζεται να φέρει ασφάλιση. Όμως, σε οποιαδήποτε περίπτωση μετακίνησής του, έστω και για μια ημέρα τον χρόνο, προκειμένου να γίνει η συντήρησή του (με
προσωρινές πινακίδες) είναι υποχρεωτικό και απαραίτητο το όχημα να διαθέτει ασφάλιση. Γι αυτό άλλωστε πολλές εταιρείες έχουν δημιουργήσει το μηνιαίο καθεστώς ασφάλισης, ώστε να εξυπηρετούνται όσοι επιθυμούν να κινούν λίγες μέρες τον χρόνο το όχημά τους.

Μάλιστα, το υπουργείο  έχει τονίσει με διευκρινιστική του εγκύκλιο προς τις εφορίες ότι όποιος επιθυμεί να άρει την ακινησία του οχήματός του, θα πρέπει να προσκομίσει -μεταξύ άλλων- και το νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το εν λόγω όχημα. Επιπλέον, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το υπουργείο εξετάζει τρόπους μείωσης του όγκου των οχημάτων που τίθενται κάθε χρόνο σε ακινησία, όπως είναι η θεσμοθέτηση των αναλογικών τελών. Δηλαδή ο κάτοχος ενός οχήματος να μπορεί να άρει την ακινησία του οχήματός του, καταβάλλοντας τέλη κυκλοφορίας για όσο διάστημα πρόκειται να κινήσει το αυτοκίνητό του μέσα στον χρόνο, διαθέτοντας βέβαια για την ίδια χρονική περίοδο την αντίστοιχη ασφάλιση.

Να θυμίσουμε τέλος ότι ο νέος νόμος ασφάλισης οχήματος που ισχύει από το καλοκαίρι προβλέπει ότι:

• Η ασφάλιση έχει ορισμένη διάρκεια, ισχύει δηλαδή ακριβώς για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ημερομηνία και ώρα).
• Ανανέωση της ασφάλισης ή σύναψη νέας σύμβασης επιτρέπεται μόνον αφού προηγηθεί η καταβολή του σχετικού ασφαλίστρου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο νόμος δεν επιτρέπει στην ασφαλιστική επιχείρηση να παραδώσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο εάν δεν έχει προηγουμένως εισπράξει το αντίστοιχο ασφάλιστρο.
• Το αυτοκόλλητο σήμα ασφάλισης καταργείται. Αποδεικτικό της ασφάλισης για τους ελέγχους των αστυνομικών οργάνων είναι πλέον το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο όλοι οι ασφαλισμένοι οφείλουν να διατηρούν στο όχημά τους.
• Σε περίπτωση που οι ασφαλισμένοι έχουν καταβάλει το ασφάλιστρο αλλά για διαδικαστικούς λόγους δεν έχουν ακόμη παραλάβει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ο Νόμος ορίζει ότι για 5 ημέρες η ασφάλιση θα αποδεικνύεται από την απόδειξη καταβολής του ασφαλίστρου η οποία θα πρέπει να διατηρείται στο όχημα μαζί με το έγγραφο της ασφαλιστικής εταιρίας που σχετίζεται με αυτή (π.χ. την ειδοποίηση πληρωμής).

 

Τελευταία νέα