Τι σημαίνει φροντίδα ατυχήματος;

Φροντίδα Ατυχήματος: Σε τι εξυπηρετεί

Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/3/2013

Με τη συγκεκριμένη προαιρετική κάλυψη μας παρέχεται ένα ειδικό πλέγμα υπηρεσιών σε περίπτωση εμπλοκής μας σε ατύχημα (είτε ευθυνόμαστε είτε όχι).

 

 Έτσι, εάν εμπλακείτε σε ατύχημα παίρνετε τηλέφωνο την ασφαλιστική σας και έρχεται ένας υπάλληλός της ο οποίος αναλαμβάνει: 

· Τη φωτογράφιση, των οχημάτων που εμπλέκονται στο ατύχημα, των ζημιών και της σκηνής του ατυχήματος. 

· Την κατασκευή σχεδιαγράμματος της σκηνής του ατυχήματος με σημειωμένες τις κατευθύνσεις και όλα τα σημεία που πιθανόν να φανούν χρήσιμα στην καταμέτρηση της ευθύνης και της ζημιάς. 

· Τη συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων και των στοιχείων των εμπλεκόμενων.

· Να καλέσει την Αστυνομία για περαιτέρω καταγραφή και ασθενοφόρο εφόσον χρειάζεται.

· Τη ρυμούλκηση του αυτοκινήτου σε συνεργείο της επιλογής σας.


 

Τελευταία νέα