Η Αστική Ευθύνη καλύπτει οποιονδήποτε και αν οδηγεί το αυτοκίνητο. Δικαίωμα αποζημίωσης έχουν ακόμη και οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο που προκάλεσε τη ζημιά ανεξάρτητα από τον βαθμό συγγένειας με τον οδηγό ή τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Τι ασφάλιση είμαι υποχρεωμένος να έχω;

Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/3/2013

Από το νόμο υπάρχει μια υποχρεωτική, ελάχιστη ασφάλιση, η οποία λέγεται Αστική Ευθύνη. Έτσι καλύπτεστε στην περίπτωση που προκαλέσετε ατύχημα και απαιτούνται αποζημιώσεις για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες.

 
Η Αστική Ευθύνη καλύπτει οποιονδήποτε και αν οδηγεί το αυτοκίνητο. Δικαίωμα αποζημίωσης έχουν ακόμη και οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο που προκάλεσε τη ζημιά ανεξάρτητα από τον βαθμό συγγένειας με τον οδηγό ή τον ιδιοκτήτη του οχήματος. Ωστόσο, ο  οδηγός του αυτοκινήτου που προξένησε το ατύχημα δεν αποζημιώνεται από την ασφαλιστική εταιρεία, εκτός εάν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό του έχει την προαιρετική κάλυψη με την ονομασία «Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού». 
Επίσης, έχοντας κάποιος την κάλυψη Αστικής Ευθύνης καλύπτεται ακόμη και αν το αυτοκίνητο κλαπεί ή του το πάρουν με τη βία και εμπλακεί σε ατύχημα. Το κόστος για την βασική υποχρεωτική κάλυψη Αστικής Ευθύνης ξεκινά από τα 150 ευρώ περίπου το εξάμηνο (ανάλογα βέβαια με τους φορολογήσιμους του αυτοκινήτου) και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.
 
 
«Η ασφάλεια αστικής ευθύνης δεν καλύπτει τις υλικές ζημιές που προκαλούνται μεταξύ δύο οχημάτων που ανήκουν στο ίδιο άτομο ή σε μέλη μιας οικογένειας»
 
 
Info: Eάν είστε επιβάτης στο αυτοκίνητό σας, το οποίο οδηγεί κάποιος φίλος σας και προκληθεί τροχαίο ατύχημα με υπαιτιότητα του φίλου - οδηγού του αυτοκινήτου σας, εσείς, αν και συνεπιβάτης, δεν θα αποζημιωθείτε για τυχόν σωματικές βλάβες που θα υποστείτε από το ατύχημα αυτό, διότι ως ιδιοκτήτης του οχήματος δεν θεωρείστε «τρίτος».


Για τι ποσά μας καλύπτει η Αστική Ευθύνη; 
 
Με βάση το νόμο 3746/2009, με τον οποίο ενσωματώθηκε η 5η Κοινοτική Οδηγία στην Ελληνική Νομοθεσία, η βασική κάλυψη Αστικής Ευθύνης μας καλύπτει για υλικές ζημιές έως 1.000.000 ευρώ ανά ατύχημα, ενώ για κάθε θύμα τροχαίου προβλέπονται αποζημιώσεις για σωματικές βλάβες που μπορούν να φτάσουν το 1.000.000 ευρώ ανά άτομο. Ωστόσο, αν για τον οποιοδήποτε λόγο οι οικονομικές απαιτήσεις που προκύπτουν από το ατύχημα υπερβούν τα καλυπτόμενα ποσά, υπάρχει περίπτωση αυτός που προκάλεσε το ατύχημα να αναγκαστεί να πληρώσει την διαφορά από την τσέπη του. 
   
 
 Ποιοι δεν αποζημιώνονται από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης; 
 
Η νομοθεσία που ισχύει αναφέρει ότι δεν αποζημιώνονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης:  
 
·        Ο οδηγός του οχήματος που προξένησε τη ζημιά,
·        Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου 
·        Το πρόσωπο που έφτιαξε με τον ασφαλιστή τη σύμβαση ασφάλισης του οχήματος 
·        Αυτοί που πήραν το αυτοκίνητο με τη βια από τον ιδιοκτήτη του ή το χρησιμοποίησαν για να κάνουν κάποια παράνομη δραστηριότητα

 

Τελευταία νέα