Ορειβασία και ορεινή πεζοπορία στην Πέλλα

41670 Επισκέψεις στο άρθρο

Η παρουσία των επιβλητικών ορεινών όγκων Βόρα (2.524 μ.), Πίνοβου (2.154 μ.), Τζένας (2.182 μ.), Πάικου (1.650 μ.) και Βέρμιου (2.027 μ.) δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για ορειβασία και ορεινή πεζοπορία στο Νομό Πέλλας.

Η δυνατότητα προσέγγισης δύσβατων περιοχών, συχνά αδιατάρακτων από την ανθρώπινη παρέμβαση ,η εναλλαγή των τοπίων και ο ποικίλος βαθμός δυσκολίας των προσφερόμενων διαδρομών, αποτελούν πρόκληση για πολλούς. Από το Βόρα διέρχεται το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4/6 το οποίο ξεκινά από τα Πυρηναία και συνδέει, μέσω ενός δικτύου ορεινών διαδρομών, τις ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου. Αναγνωρίζοντας της ιδιαιτερότητα και τις δυνατότητες της περιοχής, πολλοί ορειβατικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα διοργανώνουν τα τελευταία χρόνια "εξορμήσεις" στην ορεινή Πέλλα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Tags: ΕΔΕΣΣΑ