Βραβεύτηκε ο δήμος Σάμου

2380 Επισκέψεις στο άρθρο

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, τίμησε το δήμο Σάμου.

 
Συγκεκριμένα, διακρίθηκε με το  «European Diploma» (Ευρωπαϊκό Δίπλωμα) στο πλαίσιο του «Europe Prize» (Βραβείου Ευρώπης). Είναι μία πολύ σημαντική βράβευση αυτή για τη Σάμο, καθώς έτσι αναγνωρίζεται από  το Συμβούλιο η  δράση του δήμου και των πολιτών της Σάμου σε τομείς του πολιτισιμού, της εκπαίδευσης και της συνεχής προσπάθειας βελτίωσης του νησιού.

Tags: ΣΑΜΟΣ