Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου με ψυχοσωματικό retreat!

2006 Επισκέψεις στο άρθρο

Το Anima Travelling είναι ένα πρόγραµµα ψυχολογικής υποστήριξης και συµβουλευτικής σε µικρές οµάδες, για περιορισµένο χρονικό διάστηµα σε ειδικά επιλεγµένους τόπους σε συνδυασµό µε την προαγωγή της σωµατικής ευεξίας.

Το ∆ίκτυο psy-counsellors προτείνει µια σειρά δραστηριοτήτων που στοχεύουν τόσο στην σωµατική ευεξία όσο και στην ψυχική ανάταση του ατόµου, συνδυάζοντας την ποιοτική και εξατοµικευµένη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου µε την αναψυχή και τις διακοπές. Με άλλα λόγια, το Anima Travelling αποτελεί µια καινοτόµα και πρωτοποριακή πρόταση ψυχολογικού τουρισµού.

Ποια είναι η Μεθοδολογία του Προγράμματος;
Στην ολιστική και συνθετική προσέγγιση που χαρακτηρίζει το πρόγραµµά µας επιδιώκεται η ενεργοποίηση του σώµατος ταυτόχρονα και παράλληλα µε την ψυχική ευεξία. Στόχος είναι η εναρµόνιση των ψυχολογικών και σωµατικών διαστάσεων του εαυτού. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού το πρόγραµµα διαρθρώνεται σε δυο αλληλοσυµπληρωµατικά µέρη: Το soul experience και το body experience. 

Σε ποιους απευθύνεται:
 • Σε άτοµα
 • Σε ζευγάρια 
 • Σε µικρές παρέες που επιθυµούν να συνδυάσουν την ψυχική και σωµατική ευεξία µε τον εναλλακτικό, ψυχολογικό τουρισµό. Κ
Kαι γενικότερα σε όλους όσους αναζητούν:
 • Την ισορροπία
 • Την ειρήνευση
 • Την αυτογνωσία 
 • Τη βελτίωση της επαφής τους µε τους άλλους
 • Την οικοδόµηση µιας αρµονικής σχέσης µε τον εαυτό και το σώµα τους
Τι επιδιώκω συμμετέχοντας στο πρόγραμμα;
Που στοχεύω;
 • Στη ψυχική και σωµατική ευεξία
 • Στην ισορροπία και την αρµονία ψυχής και σώµατος
 • Στην απελευθέρωση από: • Αγωνίες • ¶γχος/ Στρες • Ψυχοσωµατικούς πόνους • Αίσθηµα αδιεξόδου • Αίσθηµα κενού και αβίωτου καθηµερινού χρόνου • ∆ιαχείριση καταθλιπτικών συναισθηµάτων • Σωµατική Ευεξία και ¶σκηση
Με ποιο τρόπο η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα θα προάγει τους στόχους μου;
Στο σκέλος Soul Experience
Μέσα από συνεδρίες οµαδικής συµβουλευτικής και υποστήριξης που θα επικεντρωθούν σε θέµατα όπως: • ∆ιαχείριση άγχους • Επίλυση προβληµάτων • Λήψη απόφασης • ∆ιαχείριση συγκρούσεων • Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων • Αυτοέκφραση • Κοινωνικοποίηση • Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαπραγµάτευσης • Αναζήτηση της ταυτότητας • Καλλιέργεια της θέλησης & των θετικών συναισθηµάτων

Στο σκέλος του Body Experience
Μέσα από τις κατάλληλα προσαρµοσµένες στο πρόγραµµα της κάθε οµάδας ασκήσεις yoga ή pilates επιδιώκεται: • η παρατήρηση του σώµατος • η ισορροπία • η αρµονία • η συµµετρία • η ευθυγράµµιση • η αναπνοή • η δυνατότητα συγκέντρωσης • ο συγχρονισµός των κινήσεων

Το πρόγραµµα κάθε χρόνο φιλοξενείται στους εξαιρετικούς χώρους του Porto Cadena και της Αποθήκης Τσαβαλά.