Ένα αστεροσχολείο μοναδικό στην Ελλάδα!

    18103 Επισκέψεις στο άρθρο

    Το «Κακογιάννειο» Αστεροσχολείο της Υπάτης αξίζει να είναι ένας από τους προορισμούς σας κατά την επίσκεψη στην περιοχή. Στεγάζεται στο παλιό κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Υπάτης και αποτελεί ένα μέρος στο οποίο κάποιος μπορεί να μάθει την επιστήμη της Αστρονομίας μέσα από μια καινοτόμο εκπαιδευτική δραστηριότητα. 

    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

     

    που να μεινετε - ΦΘΙΩΤΙΔΑ