" />

Αν εμπλακείτε σε ατύχημα και είστε ανασφάλιστος κινδυνεύετε με φυλάκιση 2-12 μηνών και χρηματική ποινή έως 3.000 ευρώ.

Τι προβλέπει η εγκύκλιος

Ημερομηνία δημοσίευσης: 28/3/2016

Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο (ΠΟΛ 1033/2016) η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) ορίζεται ως η αρμόδια υπηρεσία που θα επιμελείται τον εντοπισμό των τυχόν ανασφάλιστων οχημάτων και θα επιδιώκει τη συμμόρφωση των ιδιοκτητών αυτών, αλλά και θα διενεργεί ελέγχους των στοιχείων δύο φορές ανά έτος.
Οι περίπου 700.000 – 800.000 ιδιοκτήτες των ανασφάλιστων οχημάτων αναμένεται να λάβουν τα σχετικά ειδοποιητήρια, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με γραπτές επιστολές από το υπουργείο Οικονομικών. Με αυτά, οι ιδιοκτήτες θα καλούνται (μέσα σε χρονικό διάστημα 15 ημερών) να συνάψουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το όχημα τους, καταβάλλοντας εκτός από το ασφάλιστρο και ειδικό πρόστιμο ύψους 250 ευρώ.
Εφόσον αγνοήσουν το ειδοποιητήριο, θα έχουν τις εξής συνέπειες:
-Αφαίρεση των πινακίδων, της άδειας ικανότητας οδήγησης και της άδειας κυκλοφορίας για έξι (6) μήνες.
-Αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για δύο (2) έτη σε περίπτωση ατυχήματος ή για τρία (3) έτη, σε περίπτωση υποτροπής.
-Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά Δ.Χ., 500 ευρώ για τα επιβατικά οχήματα και 250 ευρώ για τα δίκυκλα.
-Φυλάκιση από δύο (2) έως δώδεκα (12) μήνες και χρηματική ποινή έως 3.000 ευρώ, σε περίπτωση εμπλοκής σε ατύχημα.

 

Τελευταία νέα