Οι πρώτες 3D διαβάσεις της Ελλάδας

    14769 Επισκέψεις στο άρθρο

    Οι πρώτες 3D διαβάσεις βρίσκονται έξω από τα λύκεια της Νάουσας ενώ σύμφωνα με τον δήμο σύντομα θα αυξηθούν και θα δημιουργηθούν μπροστά από το νοσοκομείο της πόλης, τον χώρο Θυσίας αλλά και άλλα κεντρικά σημεία της Νάουσας. Σκοπός των εντυπωσιακών αυτών προσθηκών στο οδικό δίκτυο είναι να κάνουν πιο εύκολα ορατές στους οδηγούς τις διαβάσεις και να τους «εξαναγκάζει» να μειώνουν ταχύτητα. Μία από τις πρώτες χώρες που δημιούργησε τις εντυπωσιακές διαβάσεις ήταν η Ισλανδία στην πόλη Ísafjörður.

    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ