Ματιές στην ιστορία στην πλατεία Αρχαίας Αγοράς

    69861 Επισκέψεις στο άρθρο

    Μέχρι και πριν μερικά χρόνια, οι περισσότεροι την ήξεραν ως πλατεία Δικαστηρίων, καθώς εδώ επρόκειτο να κατασκευαστεί το Δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Οι εργασίες, όμως, ματαιώθηκαν όταν, κατά την εκσκαφή, αποκαλύφθηκε τμήμα της αρχαίας ρωμαϊκής αγοράς, πράγμα που την κατέστησε και μια από τις σημαντικότερες πλατείες της πόλης.

    Τη συναντάμε, μάλιστα, σε πολλά ποιητικά και λογοτεχνικά κείμενα γιατί συνδέθηκε σε μεγάλο βαθμό με την καθημερινότητα, τις ιστορικές εξελίξεις και τις αναμνήσεις των κατοίκων. Το 2010, μετά από εργασίες διαμόρφωσης και ανάδειξής της, εγκαινιάστηκε εκεί και ένα μοντέρνο υπόγειο μουσείο.