Η πλατεία Καποδίστρια

    20888 Επισκέψεις στο άρθρο

    Στον ιστορικό άξονα που χωρίζει την Παλιά από τη Νέα Πόλη και μεταξύ της πλατείας Τριών Ναυάρχων και του Πάρκου Κολοκοτρώνη βρίσκεται η πλατεία Καποδίστρια, που φιλοξενεί το άγαλμά του. Είναι ένας τόπος μνήμης, αφιερωμένος στον Πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας, που δολοφονήθηκε από τους αδελφούς Μαυρομιχάλη στο Ναύπλιο. Αποτελεί, όμως, και τόπο αναψυχής για τα μικρά παιδιά που μπορούν να περάσουν ευχάριστες στιγμές στην παιδική χαρά της πλατείας.